Priser

  • Oversettelse, per ord: 1,50 NOK
  • Korrektur, per ord: 0,30 NOK
  • Korrektur/språkvask per time: 250,- NOK
  • I tillegg kommer moms (ikke for utenlandske firma)
  • Minimumspris for enkeltstående oppdrag: 300,- NOK