Teksttyper

KLS oversetter mange typer dokumenter. De fleste jobbene går på:

  • Dataspill, konsoller, lokalisering («gaming»)
  • Brukeravtaler
  • Skjønnlitteratur og om skjønnlitteratur
  • Reiseliv
  • IT
  • Internasjonal politikk
  • Mat og drikke
  • Oljebransjen

Om språkvask og korrektur

En språkvask er en grundig gjennomgang av teksten med vekt på setningsoppbygging, ordvalg, formuleringer og teksten som helhet. En språkvask sørger for at teksten er fri for uklare formuleringer, og at den formidler budskapet ditt på en profesjonell og stilsikker måte. Alle skrive- og tegnsettingsfeil rettes.

Korrektur er en slags lettversjon av språkvask; ved en korrektur retter man skrive- og tegnsettingsfeil og konsekvensretter ord og formuleringer. En korrektur innebærer ikke endring av setningsoppbygging i særlig grad.

Sporing brukes gjerne når prosjektene er store, og man trenger flere runder. Slik får kunden god kontroll på tekstens utvikling.